108 names of load Rama- भगवान राम के 108 नाम - ॐ जय माता दी ॐ

Latest:

Translate

Search This Blog

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

Monday, 27 April 2020

108 names of load Rama- भगवान राम के 108 नाम
भगवान राम के 108 नाम II

108 Names of Lord Rama II
 
ओम राम रामाय नमः। Om Ram Raamaaya Namah.
ओम रामभद्राय नमः। Om Rama Bhadraaya Namah.
ओम राम चंद्राय नमः। Om Rama Chandraya Namah.
ओम राम शशवताय नमः। Om Ram Shaashvataaya Namah.
ओम रायाजिवलोचनाय नमः। Om Raajiivalochanaaya Namah.
ओम वेदात्मने नमः। Om Vedaatmane Namah.
ओम् भवार्घ्यस्य भेषजाय नमः। Om Bhavarogasya Bheshhajaaya Namah.
ओम दुशाना त्रिशिरो हन्त्रे नमः। Om Duushhana Trishiro Hantre Namah.
ओम त्रिमूर्तिाय नमः। Om Trimurtaye Namah.
ओम त्रिगुणात्मकाय नमः Om Trigunaatmakaaya Namah
ओम श्रीमते नमः। Om Shrimate Namah.
ओम् राजेन्द्राय नमः। Om Raajendraaya Namah.
ओम रघुपुंगवाय नमः। Om Raghupungavaaya Namah.
ओम जानकीवल्लभाय नमः। Om Jaanakiivallabhaaya Namah.
ओम जेटराय नमः। Om Jaitraaya Namah.
ओम जितामित्राय नमः Om Jitaamitraaya Namah
ओम् जनार्दनाय नमः। Om Janaardanaaya Namah.
ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः। Om Vishvaamitrapriyaaya Namah.
ओम दंतायै नमः। Om Daantaaya Namah.
ओम शार नत्रे न तत्पराय नमः। Om Shara Natraa Na Tatparaaya Namah.
ओम् वैलीप्रमथनाथाय नमः। Om Vaalipramathanaaya Namah.
ओम वाग्मिने नमः। Om Vaagmine Namah.
ओम सत्यवाच नमः। Om Satyavaache Namah.
ओम सत्यविक्रमाय नमः। Om Satyavikramaaya Namah.
ओम सत्यव्रताय नमः। Om Satyavrataaya Namah.
ओम व्रतधाराय नमः। Om Vratadharaaya Namah.
ओम् सर्वदानुमदाश्रिताय नमः Om Sadaahanumadaashritaaya Namah
ओम् कौसल्यै नमः। Om Kausaleyaaya Namah.
ओम् खरधव.नसिने नमः। Om Kharadhva.nsine Namah.
ओम् विराधवधापनाय दिताय नमः। Om Viraadhavadhapan Ditaaya Namah.
ओम विभीषण परित्रात्रे नमः। Om Vibhiishhana Paritraatre Namah.
ओम हरकोदण्ड खं.नन्दनाय नमः। Om Harakodanda kha.Ndanaaya Namah.
ओम् सप्तलताप्रभे नमः। Om Saptataala Prabhettre Namah.
ओम दशग्रीव शिवायराय नमः। Om Dashagriiva Shiroharaaya Namah.
ओम् जयमदज्ञानाय महादारपादपनाय नमः। Om Jaamadgnya Mahaadarpadalanaaya Namah.
ओम तात्कांतकाय नमः। Om Taatakaantakaaya Namah.
ओम वेदांतसाराय नमः Om Vedaantasaaraaya Namah
ओम त्रिविक्रमाय नमः। Om Trivikramaaya Namah.
ओम त्रिलोकात्मने नमः। Om Trilokaatmane Namah.
ओम् पुण्यचरित्रकीर्तनाय नमः। Om Punyachaaritrakiirtanaaya Namah.
ओम त्रिलोकारक्षाय नमः। Om Trilokaraxakaaya Namah.
ओम धन्वने नमः। Om Dhanvine Namah.
ओम दंडकारण्य पुण्यक ^ इति नमः। Om Dandakaaranya PunyakR ^ ite Namah.
ओम अहल्या शाप शमनाय नमः। Om Ahalyaa Shaapa Shamanaaya Namah.
ओम पितृ भक्ताय नमः। Om Pitrai Bhaktaaya Namah.
ओम वरप्रदाय नमः। Om Varapradaaya Namah.
ओम राम जितेन्द्रियै नमः Om Ram Jitendriyaaya Namah
ओम राम जिताक्रोधाय नमः। Om Ram Jitakrodhaaya Namah.
ओम राम जितामित्राय नमः। Om Ram Jitaamitraaya Namah.
ओम राम जगदगुरवे नमः। Om Ram Jagadgurave Namah.
ओम राम रक्षावनाराय नमः। Om Ram Rakshavanara Sangathine Namah.
ओम चित्रकौता सर्वमाश्रयाय नमः। Om Chitrakuuta samaashrayaaya Namah.
ओम् राम जयन्तरतनवरदाय नमः। Om ram Jayantatranavaradaya namah.
ओम सुमित्रापुत्र सेविताय नमः। Om Sumitraaputra Sevitaaya Namah.
ओम सर्वदेवादि देवाय नमः। Om Sarvadevaadi Devaaya Namah.
ओम राम मातुवनराजजीवनाय नमः। Om ram Mrutavanarajeevanaya Namah.
ओम राम महायैरिचैहन्त्रे नमः। Om ram Maayaamaariichahantre Namah.
ओम महादेवाय नमः। Om Mahaadevaaya Namah.
ओम महाभुजाय नमः। Om Mahaabhujaaya Namah.
ओम सर्वदेवस्तुताय नमः। Om Sarvadevastutaaya Namah.
ओम सौम्यै नमः। Om Saumyaaya Namah.
ओम ब्रह्मण्यै नमः। Om BrahmaNyaaya Namah.
ओम् मुनिसंसुतासनस्तुताय नमः। Om Munisansutasanstutaya Namah.
ओम महा योगिने नमः। Om Mahaa Yogine Namah.
ओम महोदराय नमः। Om Mahodaraaya Namah.
ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। Om Sachchidaananda vigrihaaya Namah.
ओम पारसमाय ज्योतिषे नमः। Om Parasmai jyotishhe Namah.
ओम पारसमाय नमः नमः। Om Parasmai dhaamne Namah.
ओम परकाकाशाय नमः। Om Paraakaashaaya Namah.
ओम परात्पराय नमः। Om Paraatparaaya Namah.
ओम परश्याय नमः। Om Pareshaaya Namah.
ओम पारगाय नमः। Om Paaragaaya Namah.
ओम पाराय नमः। Om Paaraaya Namah.
ओम सर्वदेवात्मकाय पारसमाय नमः। Om Sarvadevaatmakaaya Parasmai Namah.
ओम सुग्रीवप्सिता राजायदाय नमः। Om Sugriivepsita Raajyadaaya Namah.
ओम सर्वपुण्यधिका चरणाय नमः। Om SarvapuNyaadhika Phalaaya Namah.
ओम् स्मृता सर्वग्रह नाशनाय नमः। Om Smraita sarvaagha Naashanaaya Namah.
ओम आदिपुरुषाय नमः। Om Aadipurushhaaya Namah.
ओम परमपुरुषाय नमः। Om Paramapurushhaaya Namah.
ओम महापुरुषाय नमः। Om Mahaapurushhaaya Namah.
ओम पुण्योदय नमः। Om Punyodayaaya Namah.
ओम अय्यसराय नमः। Om Ayaasaaraaya Namah.
ओम् पुराणपुराुषोत्तमाय नमः। Om PuraanaPurushhottamaaya Namah.
ओम् स्मितावक्त्राय नमः। Om Smitavaktraaya Namah.
ओम् मितबाभ्यां नमः। Om MitabhaashhiNe Namah.
ओम पुर्वभूषणाय नमः। Om Puurvabhaashhine Namah.
ओम राघवैया नमः। Om Raaghavaaya Namah.
ओम अनंतगुणा गामभिराय नमः। Om Anantaguna GaMbhiiraaya Namah.
ओम् धीरोदारदत्तगुणोत्तमाय नमः। Om DhiiroddaattaguNottamaaya Namah.
ओम् मायामानुशाय चरायत्राय नमः। Om Maayaamaanushha Charitraaya Namah.
ओम महादेवादिपूजितायै नमः। Om Mahaadevaadipuujitaaya Namah.
ओम राम सेतुक्रुते नमः। Om ram Setukrute Namah.
ओम जितावरशाय नमः। Om Jitavaaraashaye Namah.
ओम सर्वतीर्थमयाय नमः। Om Sarvatiirthamayaaya Namah.
ओम हरये नमः। Om Haraye Namah.
ओम श्यामा.aनगाय नमः। Om Shyaamaa.ngaaya Namah.
ओम सुंदराय नमः। Om Sundaraaya Namah.
ओम शुराय ​​नमः। Om Shuuraaya Namah.
ओम पीतावाससे नमः। Om Pitavaasase Namah.
ओम धनुर्धराय नमः। Om Dhanurdharaaya Namah.
ओम् सर्वज्ञायपादाय नमः। Om Sarvayagyaadhipaaya Namah.
ओम यज्ञवे नमः। Om Yajvane Namah.
ओम जरामरनवरवजिताय नमः। Om Jaraamaranavarjitaaya Namah.
ओम विभीषण प्रणतिष्ठत्रे नमः। Om Vibhiishhana Pratishthaatre Namah.
ओम् सर्वज्ञगुणवर्जिताय नमः। Om Sarvaavagunavarjitaaya Namah.
ओम परमात्मने नमः। Om Paramaatmane Namah.
ओम पारसमाय ब्रह्मणे नमः। Om Parasmai Brahmane Namah.

No comments:

Post a comment