108 names of Lord Shani-शनिदेव जी के १०८ नाम - ॐ जय माता दी ॐ

Latest:

Translate

Search This Blog

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

Monday, 27 April 2020

108 names of Lord Shani-शनिदेव जी के १०८ नाम

1 ॐ प्राँ प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ॥ Om Pran Pryn Pran Sansaneshrai Namah
2 ॐ शनैश्चराय नमः ॥ Om Shansarai Namah
3 ॐ शान्ताय नमः ॥ Om Shantaaya Namah
4 ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ॥ Om Sarvabhishtradapradine Namah
5 ॐ शरण्याय नमः ॥ Om Sharanaya Namah
6 ॐ वरेण्याय नमः ॥ Om Vareenya Namah
7 ॐ सर्वेशाय नमः ॥ Om Sarveshay Namah
8 ॐ सौम्याय नमः ॥ Om Soumayya Namah
9 ॐ सुरवन्द्याय नमः ॥ ॐ Survandyaya Namah॥
10 ॐ सुरलोकविहारिणे नमः ॥ ॐ Surlokviharine Namah॥
11 ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः ॥ Om Sukhasanopavishtaya Namah
12 ॐ सुन्दराय नमः ॥ Om Sundarai Namah
13 ॐ घनाय नमः ॥ Om Dhanay Namah
14 ॐ घनरूपाय नमः ॥ ॐ Ghanarupay Namah॥
15 ॐ घनाभरणधारिणे नमः ॥ Om Dhanabharanadhirine Namah
16 ॐ घनसारविलेपाय नमः ॥ Om Ghansarvillepay Namah
17 ॐ खद्योताय नमः ॥ Om Khadyotay Namah
18 ॐ मन्दाय नमः ॥ Om Mandai Namah
19 ॐ मन्दचेष्टाय नमः ॥ ॐ Mandacheshtaya Namah॥
20 ॐ महनीयगुणात्मने नमः ॥ Om Mahantagunatamne Namah
21 ॐ मर्त्यपावनपदाय नमः ॥ ॐ Mortal infestation Namah॥
22 ॐ महेशाय नमः ॥ Om Maheshaya Namah
23 ॐ छायापुत्राय नमः ॥ Om Chhayaputraya Namah
24 ॐ शर्वाय नमः ॥ Om Shaaraway Namah
25 ॐ शततूणीरधारिणे नमः ॥ Om Shantunirradharine Namah
26 ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः ॥ 7
27 ॐ अचञ्चलाय नमः ॥ Om Achanchalaya Namah
28 ॐ नीलवर्णाय नमः ॥ Om Nilavarnay Namah
29 ॐ नित्याय नमः ॥ Om Nitya Namah
30 ॐ नीलाञ्जननिभाय नमः ॥ ॐ Neelājanjanibhāya Namah॥
31 ॐ नीलाम्बरविभूशणाय नमः ॥ Om Nilambar Vibhshanaya Namah
32 ॐ निश्चलाय नमः ॥ Om Nischalay Namah
33 ॐ वेद्याय नमः ॥ Om Vedayya Namah
34 ॐ विधिरूपाय नमः ॥ ॐ Vidhiroopaya Namah॥
35 ॐ विरोधाधारभूमये नमः ॥ Om Namdarsha Bhumaye Namah
36 ॐ भेदास्पदस्वभावाय नमः ॥ Om Bhadvedavasabhavaya Namah
37 ॐ वज्रदेहाय नमः ॥ Om Vajradehay Namah
38 ॐ वैराग्यदाय नमः ॥ Om Namaira
39 ॐ वीराय नमः ॥ Om Veera Namah
40 ॐ वीतरोगभयाय नमः ॥ Om Vitarogabhayaya Namah
41 ॐ विपत्परम्परेशाय नमः ॥ Om Viptarampareshya Namah
42 ॐ विश्ववन्द्याय नमः ॥ Om Vishwavandya Namah
43 ॐ गृध्नवाहाय नमः ॥ ॐ Gridhnavahay Namah॥
44 ॐ गूढाय नमः ॥ Om Gudhaya Namah
45 ॐ कूर्माङ्गाय नमः ॥ Om Kurmagayi Namah
46 ॐ कुरूपिणे नमः ॥ Om Namrupine Namah
47 ॐ कुत्सिताय नमः ॥ Om Kutsitaya Namah
48 ॐ गुणाढ्याय नमः ॥ Om Gunadhyay Namah॥
49 ॐ गोचराय नमः ॥ Om Goacharay Namah
50 ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः ॥ Om Avidyamulanashai Namah
51 ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः ॥ Om Vidya Vidyaswaroopine Namah
52 ॐ आयुष्यकारणाय नमः ॥ ॐ Ayushyakaranay Namah॥
53 ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः ॥ Om Apaduddhatre Namah
54 ॐ विष्णुभक्ताय नमः ॥ Om Vishnubhaktaya Namah
55 ॐ वशिने नमः ॥ Om Vashine Namah
56 ॐ विविधागमवेदिने नमः ॥ Om Vividagamvadine Namah
57 ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥ Om Vidyutayya Namah
58 ॐ वन्द्याय नमः ॥ Om Vandeya Namah
59 ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥ Om Virupakshaaya Namah
60 ॐ वरिष्ठाय नमः ॥ Om Namayya Namay
61 ॐ गरिष्ठाय नमः ॥ ॐ Garishthya Namah॥
62 ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः ॥ Om Vajrakushdharai Namah
63 ॐ वरदाभयहस्ताय नमः ॥ Om Varadabhayasthaaya Namah
64 ॐ वामनाय नमः ॥ Om Namah
65 ॐ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः ॥ Om Jyesthapatnisametay Namah
66 ॐ श्रेष्ठाय नमः ॥ Om Shresthaya Namah
67 ॐ मितभाषिणे नमः ॥ Om Mitabhashine Namah
68 ॐ कष्टौघनाशकर्त्रे नमः ॥ Om Shantoukhanashkartre Namah
69 ॐ पुष्टिदाय नमः ॥ ॐ Confirmation Namah॥
70 ॐ स्तुत्याय नमः ॥ Om Stuthayaya Namah
71 ॐ स्तोत्रगम्याय नमः ॥ Om Stotragamaya Namah
72 ॐ भक्तिवश्याय नमः ॥ Om Bhaktavashyaya Namah
73 ॐ भानवे नमः ॥ Om Bhanave Namah
74 ॐ भानुपुत्राय नमः ॥ Om Bhanuputraya Namah
75 ॐ भव्याय नमः ॥ Om Bhavayya Namah
76 ॐ पावनाय नमः ॥ ॐ Pavaneya Namah॥
77 ॐ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः ॥ Om Dhanandandal Samsthyaya Namah
78 ॐ धनदाय नमः ॥ Om Dhanaday Namah
79 ॐ धनुष्मते नमः ॥ ॐ Dhanushate Namah॥
80 ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः ॥ Om Tanuprakashdehay Namah
81 ॐ तामसाय नमः ॥ Om Tamsay Namah
82 ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः ॥ ॐ Asheshajanavandyaya Namah॥
83 ॐ विशेशफलदायिने नमः ॥ ॐ Special fruitful namah ः
84 ॐ वशीकृतजनेशाय नमः ॥ शी Vashikrit Janeshay Namah॥
85 ॐ पशूनां पतये नमः ॥ Om Pashunam Patay Namah
86 ॐ खेचराय नमः ॥ Om Khecharai Namah
87 ॐ खगेशाय नमः ॥ Om Khageshay Namah
88 ॐ घननीलाम्बराय नमः ॥ Om Ghannilambarai Namah
89 ॐ काठिन्यमानसाय नमः ॥ ॐ Kathinyamanasamay Namah॥
90 ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः ॥ Om Aryaganasitthaya Namah
91 ॐ नीलच्छत्राय नमः ॥ Om Nilchhatraya Namah
92 ॐ नित्याय नमः ॥ Om Nitya Namah
93 ॐ निर्गुणाय नमः ॥ Om Nirgunay Namah
94 ॐ गुणात्मने नमः ॥ ॐ Gunatamne Namah॥
95 ॐ निरामयाय नमः ॥ Om Niramaya Namah
96 ॐ निन्द्याय नमः ॥ Om Ninday Namah
97 ॐ वन्दनीयाय नमः ॥ ॐ Vandaniya Namah॥
98 ॐ धीराय नमः ॥ Om Dherai Namah
99 ॐ दिव्यदेहाय नमः ॥ Om Divyadehay Namah
100 ॐ दीनार्तिहरणाय नमः ॥ ॐ Dinartiharanay Namah॥
101 ॐ दैन्यनाशकराय नमः ॥ Om Dainashkarai Namah
102 ॐ आर्यजनगण्याय नमः ॥ ॐ Aryjanaganya Namah॥
103 ॐ क्रूराय नमः ॥ Om Cruy Namah
104 ॐ क्रूरचेष्टाय नमः ॥ Om Krautcheshtaya Namah
105 ॐ कामक्रोधकराय नमः ॥ Om Kamrakodhak Rai Namah
106 ॐ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः ॥ Om Kalatraputrashatrutvaakaranaya
107 ॐ परिपोषितभक्ताय नमः ॥ ॐ Adorned alms Namah॥
108 ॐ परभीतिहराय नमः ॥ Om Parabhithirah Namah
109 ॐ भक्तसंघमनोऽभीष्टफलदाय नमः ॥ Om Bhakta Sanghamano

No comments:

Post a comment