108 names of Maa Lakshmi-माँ लक्ष्मी के 1088 नाम - ॐ जय माता दी ॐ

Latest:

Translate

Search This Blog

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

Monday, 27 April 2020

108 names of Maa Lakshmi-माँ लक्ष्मी के 1088 नाम

1 ॐ प्रकृत्यै नमः । Om Prakrityaai Namah
2 ॐ विकृत्यै नमः । Om viktai namah.
3 ॐ विद्यायै नमः । Om Vidyai Namah.
4 ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः । Om Sarvabhithitapradai Namah.
5 ॐ श्रद्धायै नमः । Om Shraddhai Namah
6 ॐ विभूत्यै नमः । Om Vibhutai Namah
7 ॐ सुरभ्यै नमः । Om Surbhya
8 ॐ परमात्मिकायै नमः । Om Parmatmikayai Namah.
9 ॐ वाचे नमः । Om Wache Namah
10 ॐ पद्मालयायै नमः । Om Padmalaayai Namah.
11 ॐ पद्मायै नमः । Om Padmai.
12 ॐ शुचये नमः । Om Shuchaye Namah
13 ॐ स्वाहायै नमः । Om Swahaiye Namah.
14 ॐ स्वधायै नमः । Om Swadhayai Namah
15 ॐ सुधायै नमः । Om Sudhaai Namah
16 ॐ धन्यायै नमः । Om Dhanayai Namah
17 ॐ हिरण्मय्यै नमः । Om Hiranmayai Namah.
18 ॐ लक्ष्म्यै नमः । Om Lakshmai.
19 ॐ नित्यपुष्टायै नमः । Om Nityapushtai Namah
20 ॐ विभावर्यै नमः । Om Vibhavariya Namah.
21 ॐ अदित्यै नमः । Om Adityai Namah
22 ॐ दित्ये नमः । Om Ditye Namah
23 ॐ दीपायै नमः । Om Deepayai Namah.
24 ॐ वसुधायै नमः । ॐ Vasudhayai Namah.
25 ॐ वसुधारिण्यै नमः । ॐ Vasudharadhinai Namah.
26 ॐ कमलायै नमः । Om Kamalai Namah
27 ॐ कान्तायै नमः । Om Kantaye Namah
28 ॐ कामाक्ष्यै नमः । Om Kamakshai Namah
29 ॐ क्रोधसंभवायै नमः । Om Krodhasambhavaai Namah.
30 ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः । Om Grace.
31 ॐ बुद्धये नमः । Om Buddhaye Namah.
32 ॐ अनघायै नमः । Om Anaghaai Namah
33 ॐ हरिवल्लभायै नमः । Om Harivallabhoyai Namah
34 ॐ अशोकायै नमः । ॐ Ashokayai Namah.
35 ॐ अमृतायै नमः । Om Amritayai Namah.
36 ॐ दीप्तायै नमः । Om Deeptayai Namah
37 ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः । ॐ Lokshokavinashinai Namah.
38 ॐ धर्मनिलयायै नमः । Om Dharmanilayai Namah.
39 ॐ करुणायै नमः । Om Karunayai Namah.
40 ॐ लोकमात्रे नमः । Om Lokamatere Namah.
41 ॐ पद्मप्रियायै नमः । ॐ Padmapriyaay Namah.
42 ॐ पद्महस्तायै नमः । ॐ Padmahastayai Namah.
43 ॐ पद्माक्ष्यै नमः । Om Padmakshai Namah
44 ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः । Om Padmasundariya Namah.
45 ॐ पद्मोद्भवायै नमः । ॐ Padmodbhavaai Namah.
46 ॐ पद्ममुख्यै नमः । ॐ Padmamukhyai Namah.
47 ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः । Om Padmanabhapriyaaye Namah.
48 ॐ रमायै नमः । Om Ramayai Namah
49 ॐ पद्ममालाधरायै नमः । ॐ Padmamaladhairai Namah.
50 ॐ देव्यै नमः । Om Devya Namah
51 ॐ पद्मिन्यै नमः । Om Padminya Namah.
52 ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः । ॐ Padmagandhiniya Namah.
53 ॐ पुण्यगन्धायै नमः । Om Punyagandhaai Namah.
54 ॐ सुप्रसन्नायै नमः । Om Suprasnayai Namah.
55 ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः । Om Prasadabhimukhyai Namah.
56 ॐ प्रभायै नमः । Om Prabhaai Namah
57 ॐ चन्द्रवदनायै नमः । ॐ Chandravadnayai Namah.
58 ॐ चन्द्रायै नमः । Om Chandraai Namah
59 ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः । Om Chandrashodaryaaya Namah.
60 ॐ चतुर्भुजायै नमः । Om Chaturbhujai Namah
61 ॐ चन्द्ररूपायै नमः । Om Chandra Roopai Namah
62 ॐ इन्दिरायै नमः । Om Indirai Namah
63 ॐ इन्दुशीतलायै नमः । Om Indushitalaiye Namah
64 ॐ आह्लादजनन्यै नमः । ॐ Ahladajanayai Namah.
65 ॐ पुष्टयै नमः । Om Pushtai Namah
66 ॐ शिवायै नमः । Om Shivaai Namah
67 ॐ शिवकर्यै नमः । Om Shivakaryai Namah.
68 ॐ सत्यै नमः । Om Satya Namah
69 ॐ विमलायै नमः । Om Vimalayai Namah.
70 ॐ विश्वजनन्यै नमः । Om Vishwajanayai Namah.
71 ॐ तुष्टयै नमः । Om Tushtai Namah
72 ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः । ॐ Daridryanashinyai Namah.
73 ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः । ॐ Pritipushkariniya Namah.
74 ॐ शान्तायै नमः । Om Shantaai ​​Namah
75 ॐ शुक्लमाल्यांबरायै नमः । Om Shukalamalyambarai Namah.
76 ॐ श्रियै नमः । Om Shriya Namah
77 ॐ भास्कर्यै नमः । Om Bhaskarayi Namah.
78 ॐ बिल्वनिलयायै नमः । ॐ Bilvanilayai Namah.
79 ॐ वरारोहायै नमः । Om Vararohaayai Namah.
80 ॐ यशस्विन्यै नमः । ॐ Yashasvinayai Namah.
81 ॐ वसुन्धरायै नमः । Om Vasundharai Namah
82 ॐ उदारांगायै नमः । ॐ udarangayai namah.
83 ॐ हरिण्यै नमः । Om Hariणyai Namah.
84 ॐ हेममालिन्यै नमः । ॐ Hemmaliniye Namah.
85 ॐ धनधान्यकर्ये नमः । Om Dhanadhyankarye Namah.
86 ॐ सिद्धये नमः । Om Siddhaye Namah
87 ॐ स्त्रैणसौम्यायै नमः । Om Stranasoumayai Namah.
88 ॐ शुभप्रदाये नमः । Om Namah
89 ॐ नृपवेश्मगतानन्दायै नमः । ॐ Nripaveshmayandai Namaha.
90 ॐ वरलक्ष्म्यै नमः । Om Varalakshmai Namah.
91 ॐ वसुप्रदायै नमः । ॐ Vasupradayai Namah
92 ॐ शुभायै नमः । Om Shubhayai Namah.
93 ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः । Om Hiranyaprakaraaye Namah.
94 ॐ समुद्रतनयायै नमः । Om Samudrayanayai Namah.
95 ॐ जयायै नमः । Om Jaya Jaya
96 ॐ मंगळा देव्यै नमः । Om Manga Deviya Namah
97 ॐ विष्णुवक्षस्स्थलस्थितायै नमः । Om Vishnuvaksasthalasthitayai Namah.
98 ॐ विष्णुपत्न्यै नमः । Om Vishnupatnyai Namah.
99 ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः । Om Prasannakshay Namah.
100 ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः । Om Narayanasamashritayai Namah.
101 ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः । ॐ Daridaryadhavansinai Namah.
102 ॐ देव्यै नमः । Om Devya Namah
103 ॐ सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः । Om Sarvopadrava Varinyai Namah.
104 ॐ नवदुर्गायै नमः । ॐ Navdurgayai Namah.
105 ॐ महाकाल्यै नमः । Om Mahakalayai Namah.
106 ॐ ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकायै नमः । ॐ Brahmavishnushivatmikayai Namah.
107 ॐ त्रिकालज्ञानसंपन्नायै नमः । Om TrikalaGyanasampannaay Namah.
108 ॐ भुवनेश्वर्यै नमः । Om Bhuvaneswarya Namah.

No comments:

Post a comment