108 names of Maa Saraswati ji-माँ सरस्वती जी के 108 नाम - ॐ जय माता दी ॐ

Latest:

Translate

Search This Blog

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

Monday, 27 April 2020

108 names of Maa Saraswati ji-माँ सरस्वती जी के 108 नाम

Om Sarasvatyai namaha ओम सरस्वत्यै नमः
Om Mahaabhadraayai namaha ओम महाभद्रायै नमः
Om Mahaamaayaayai namaha ओम महामायायै नमः
Om Varapradaayai namaha ओम वरप्रदायै नमः
Om Shriipradaayai namaha ओम श्रीप्रदायै नमः
Om Padmanilayaayai namaha ओम पद्मनिलायै नमः
Om Padmaaxyai namaha ओम पद्मकायै नमः
Om Padmavaktrakaayai namaha ओम पद्मावक्त्रकायै नमः
Om Shivaanujaayai namaha ओम शिवानुजायै नमः
Om Pustakabhrite namaha ओम पुष्पाभ्रते नमः
Om Gyaanamudraayai namaha ओम ज्ञानमुद्रायै नमः
Om Ramaayai namaha ओम रामायै नमः
Om Paraayai namaha ओम परायै नमः
Om Kaamaruupaayai namaha ओम कामारूपायै नमः
Om Mahaavidyaayai namaha ओम महाविद्यायै नमः
Om Mahaapaataka naashinyai namaha ओम् महापताका नश्यिन्यै नमः
Om Mahaashrayaayai namaha ओम महाश्रयायै नमः
Om Maalinyai namaha ओम मालिनीयै नमः
Om Mahaabhogaayai namaha ओम महाभोगायै नमः
Om Mahaabhujaayai namaha ओम महाभुजायै नमः
Om Mahaabhaagaayai namaha ओम महाभागायै नमः
Om Mahotsaahaayai namaha ओम महोत्साहायै नमः
Om DivyaaNgaayai namaha ओम दिव्यांगायै नमः
Om Suravanditaayai namaha ओम सुरवंदितायै नमः
Om Mahaakaalyai namaha ओम महाकालायै नमः
Om Mahaapaashaayai namaha ओम महापहाशायै नमः
Om Mahaakaaraayai namaha ओम महाकारायै नमः
Om Mahaankushaayai namaha ओम महाकुशायै नमः
Om Piitaayai namaha ओम पितायै नमः
Om Vimalaayai namaha ओम विमलायै नमः
Om Vishvaayai namaha ओम विश्वायै नमः
Om Vidyunmaalaayai namaha ओम विद्मन्मालायै नमः
Om VaishhNavyai namaha ओम वैष्णवै नमः
Om Chandrikaayai namaha ओम चंद्रिकायै नमः
Om Chandravadanaayai namaha ओम चंद्रवदनायै नमः
Om Chandralekhaavibhuushhitaayai namaha ओम चन्द्रलेखाभिभूषितायै नमः
Om Saavityai namaha ओम सवितै नमः
Om Surasaayai namaha ओम सुरसहायै नमः
Om Devyai namaha ओम देव्यै नमः
Om Divyaalankaarabhuushhitaayai namaha ओम् दिव्यलंकराभूषुहितायै नमः
Om Vaagdevyai namaha ओम वाग्देव्यै नमः
Om Vasudaayai namaha ओम वसुदायै नमः
Om Tiivraayai namaha ओम तिवरायै नमः
Om Mahaabhadraayai namaha ओम महाभद्रायै नमः
Om Mahaabalaayai namaha ओम महाबलायै नमः
Om Bhogadaayai namaha ओम भोगदायै नमः
Om Bhaaratyai namaha ओम भारतायै नमः
Om Bhaamaayai namaha ओम भामायै नमः
Om Govindaayai namaha ओम गोविंदायै नमः
Om GOmatyai namaha ओम गोमत्यै नमः
Om Shivaayai namaha ओम शिवयै नमः
Om Jatilaayai namaha ओम जटिलायै नमः
Om Vindhyaavaasaayai namaha ओम विंध्यवासायै नमः
Om Vindhyaachalaviraajitaayai namaha ओम विन्ध्याचलविराजितायै नमः
Om Chandikaayai namaha ओम चंडिकायै नमः
Om VaishhNavyai namaha ओम वैष्णवै नमः
Om Braahmayai namaha ओम ब्रह्ममयी नमः
Om Brahmagyanaikasaadhanaayai namaha ओम् ब्रह्मज्ञानायैषधनायै नमः
Om Saudaamanyai namaha ओम सौदामन्यै नमः
Om Sudhaamurtyai namaha ओम सुधामूर्त्यै नमः
Om Subhadraayai namaha ओम सुभद्रायै नमः
Om Surapuujitaayai namaha ओम सुरपूजितायै नमः
Om Suvaasinyai namaha ओम सुवासिन्यै नमः
Om Sunaasaayai namaha ओम सुनसहायै नमः
Om Vinidraayai namaha ओम विनीद्रायै नमः
Om Padmalochanaayai namaha ओम पद्मालोचनायै नमः
Om Vidyaaruupaayai namaha ओम् विद्यारूपायै नमः
Om Vishaalaaxyai namaha ओम विशालाकालीय नमः
Om Brahmajaayaayai namaha ओम ब्रह्मजायै नमः
Om Mahaaphalaayai namaha ओम महाफलदायै नमः
Om Trayiimoortaye namaha ओम त्रयिमिमोर्तये नमः
Om Trikaalagyaayai namaha ओम त्रिकालज्ञायै नमः
Om Trigunaayai namaha ओम त्रिगुणायै नमः
Om ShaastraruupiNyai namaha ओम् शस्त्रारूपीनायै नमः
Om Shambhaasurapramathinyai namaha ओम शम्भासुरप्रमथिन्यै नमः
Om Shubhadaayai namaha ओम शुभदायै नमः
Om Svaraatmikaayai namaha ओम श्वेतात्मिकायै नमः
Om Raktabiijanihantryai namaha ओम रक्तिबजनिहन्त्र्यै नमः
Om Chaamundaayai namaha ओम चामुण्डायै नमः
Om Ambikaayai namaha ओम अम्बिकायै नमः
Om MundakaayapraharaNaayai namaha ओम मुण्डकापापहरायै नमः
Om Dhuumralochanamadanaayai namaha ओम धृमलोचनमनादनायै नमः
Om Sarvadevastutaayai namaha ओम सर्वदेवस्तुतायै नमः
Om Saumyaayai namaha ओम सौम्यै नमः
Om Suraasura namaskRitaayai namaha ओम सुरसुरा नमस्कृतायै नमः
Om Kaalaraatryai namaha ओम कालरात्रिराय नमः
Om Kalaadharaayai namaha ओम कलाधारायै नमः
Om Ruupasaubhaagyadaayinyai namaha ओम् रुपाससुभगायादायिन्यै नमः
Om Vaagdevyai namaha ओम वाग्देव्यै नमः
Om Varaarohaayai namaha ओम वरारोहायै नमः
Om Vaaraahyai namaha ओम वराहै नमः
Om Vaarijaasanaayai namaha ओम वारिजासनायै नमः
Om ChitraaMbaraayai namaha ओम चित्रमबरायै नमः
Om Chitragandhaayai namaha ओम चित्रगंधायै नमः
Om Chitramaalyavibhuushhitaayai namaha ओम चित्रमाल्यविभूषितायै नमः
Om Kaantaayai namaha ओम कांतायै नमः
Om Kaamapradaayai namaha ओम कामाप्रदायै नमः
Om Vandyaayai namaha ओम वंदनायै नमः
Om Vidyaadharasupuujitaayai namaha ओम विद्याधरसुपूजितायै नमः
Om Shvetaananaayai namaha ओम श्वेतायन्नयै नमः
Om Niilabhujaayai namaha ओम नीलाभुजायै नमः
Om Chaturvargaphalapradaayai namaha ओम चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः
Om Chaturaanana saamraajyaayai namaha ओम चतुराणां समरामजयै नमः
Om Raktamadhyaayai namaha ओम रक्षामध्यायै नमः
Om Nira.njanaayai namaha ओम नीरा.नजनायै नमः
Om Ha.nsaasanaayai namaha ओम् हं सःस्नानायै नमः
Om NiilajaNghaayai namaha ओम नीलजाग्नायै नमः
Om BrahmavishhNushivaatmikaayai namaha ओम् ब्रह्मविश्नुशिवैत्यत्मिकायै नमः

No comments:

Post a comment