108 names of Sai Baba-साई बाबा जी के १०८ नाम - ॐ जय माता दी ॐ

Latest:

Translate

Search This Blog

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

Monday, 27 April 2020

108 names of Sai Baba-साई बाबा जी के १०८ नाम

 
1.OM sri Sai Nathaaya namaha 1.ओम श्री साईं नाथाय नमः
2.OM Sri Sai Lakshmi naarayanaya namaha 2.ओम श्री साई लक्ष्मी नारायणाय नमः
3.OM Sri Sai Krishnaraamashiva maruthyaadhi roopaaya namaha 3.ओम श्री साईं कृष्णारामाशिव मारुथ्याधि रूपाय नमः
4.OM Sri Sai Seshasai ne namaha 4.ओम श्री साईं शेषै न नमः
5.OM Sri Sai Godhavarithata shirdhivasi ne namaha 5.ओम श्री साईं गोदावरिष्ठा शिर्धिवसि न नमः
6.OM Sri Sai Bhakta hrudaalayaaya namaha 6.ओम श्री साईं भक्तं त्वदालयया नमः
7.OM Sri Sai Sarva hrunnilayaaya namaha 7.ओम श्री साईं सर्वं गुणनिलाया नमः
8.OM Sri Sai Bhoota vaasaya namaha 8.ओम श्री साईं भूतं वश्य नमः
9.OM Sri Sai Bhootha bhavishyadbhaava varnithaaya namaha 9.ओम श्री साईं भूतं भाविश्यवादं वर्णनिष्ठाय नमः
10.OM Sri Sai Kaalaa thiithaaya namaha 10.ओम श्री साईं काल थियाथाय नमः
11.OM Sri Sai Kaalaaya namaha 11.ओम श्री साईं कालय नमः
12.OM Sri Sai Kaala kaalaaya namaha 12.ओम श्री साईं काल कालय नमः
13.OM Sri Sai Kaaladarpa damanaaya namaha 13.ओम श्री साईं कालदर्प दमनया नमः
14.OM Sri Sai Mrutyunjayaaya namaha 14.म श्री साईं मृत्युंजय नमः
15.OM Sri Sai Amarthyaaya namaha 15.ओम श्री साईं अमृताय नमः
16. OM Sri Sai Marthyaa bhayapradhaaya namaha 16. ऊँ श्री साईं मरायता भयप्रदाय नमः
17. OM Sri Sai Jiivadhaaraaya namaha 17. ऊँ श्री साईं जीिवधराय नमः
18. OM Sri Sai Sarvadhaaraaya namaha 18. ऊँ श्री साईं सर्वधराय नमः
19. OM Sri Sai Bhaktaavana samarthaaya namaha 19. ऊँ श्री साईं भक्तत्वं समर्पयामि नमः
20. OM Sri Sai Bhaktavana prathikjnaaya namaha 20. ऊँ श्री साईं भक्तवना प्रथिकज्ञाय नमः
21. OM Sri Sai Anna vastra daaya namaha 21. ऊँ श्री साईं अन्ना विस्त्राय नमः
22. OM Sri Sai Aroogya ksheemadaaya namaha 22. ऊँ श्री साईं अरोग्य क्षेमदाय नमः
23. OM Sri Sai Dhana maangalyapradaaya namaha 23. ऊँ श्री साईं धना मap्गलिप्रदाय नमः
24. OM Sri Sai Buddhi siddhi pradaaya namaha 24. ऊँ श्री साईं बुद्धि सिद्धि प्रदाय नमः
25. OM Sri Sai Putra mitra kalathra bandhudaaya namaha 25. ऊँ श्री साईं पुत्रा मित्रो कालरात्र बन्धुदाय नमः
26. OM Sri Sai Yogaksheema vahaaya namaha 26. ऊँ श्री साईं योगक्षेमाय नमः नमः
27. OM Sri Sai Aapadbhaandhavaaya namaha 27. ऊँ श्री साईं अपभद्रभवाय नमः
28. OM Sri Sai Maargabandhavee namaha 28. ऊँ श्री साईं मृगबन्धवे नमः
29. OM Sri Sai Bhukti mukti swargaapavargadaaya namaha 29. ऊँ श्री साईं भक्ति मृग स्वरागपवृगदाय नमः
30. OM Sri Sai Priyaaya namaha 30. ऊँ श्री साईं प्रियाय नमः
31. OM Sri Sai Preeti vardhanaaya namaha 31. ऊँ श्री साईं प्रीति वर्धनाय नमः
32. OM Sri Sai Antharyaminee namaha 32. ऊँ श्री साईं अंतरायमने नमः
33. OM Sri Sai Sacchitatmanee namaha 33. ऊँ श्री साईं सच्चिचित्तने नमः
34. OM Sri Sai Nityanandaaya namaha 34. ऊँ श्री साई नित्यानंदाय नमः
35. OM Sri Sai Parama sukhadaaya namaha 35. ऊँ श्री साईं परम सुखदाय नमः
36. OM Sri Sai Parameeshwaraaya namaha 36. ऊँ श्री साईं परमेश्वराय नमः
37. OM Sri Sai Parabrahmanee namaha 37. ऊँ श्री साईं परब्रह्मण्यै नमः
38. OM Sri Sai Paramaatmanee namaha 38. ऊँ श्री साईं परमात्मने नमः
39. OM Sri Sai Gnaana Swaroopinee namaha 39. ऊँ श्री साईं ज्ञान स्वरूपाय नमः
40. OM Sri Sai Jagath pithre namaha 40. ओम् श्री साईं जगथ पिथ्रे नमः
41. OM Sri Sai Bhaktaanaam maathru daathru pithaamahaaya namaha 41. ऊँ श्री साईं भक्तानाम् मत्रु दात्रु पितमहमाया नमः
42. OM Sri Sai Bhaktaabhaya pradhaaya namaha 42. ऊँ श्री साईं भक्तभयप्रदाय नमः
43. OM Sri Sai Bhakta para dheenaya namaha 43. ऊँ श्री साईं भक्त परा धीनाय नमः
44. OM Sri Sai Bhaktaanugraha karaaya namaha 44. ऊँ श्री साईं भक्तानुग्रह कराय नमः
45. OM Sri Sai Sharaanagatha vatsalaaya namaha 45. ऊँ श्री साईं शरणागता वत्सलाय नमः
46. ​​OM Sri Sai Bhakti shakti pradaaya namaha 46. ​​ऊँ श्री साईं भक्ति शक्तये नमः
47. OM Sri Sai Gnana yraaghya prdaaya namaha ४ 47.ओम श्री साईं ज्ञान यज्ञ प्रज्ञा नमः
48. OM Sri Sai Preema pradaaya namaha 48. ऊँ श्री साईं प्रीति प्रदाय नमः
49. OM Sri Sai Samskhaya hrudaya dowurbhalya paapa karma vaasanaa kshayakaraaya namaha 49. ऊँ श्री साईं समासाय हृदयाय दुर्भेल्यं पाप कर्म कर्म विनाशकाय नमः
50. OM Sri Sai Hrudayagranthi bheedakaaya namaha 50. ऊँ श्री साईं हृदयाग्रन्थी भेदकाय नमः
51. OM Sri Sai Karma dhvamsiinee namaha ५१.ओम श्री साईं कर्म त्वमसिणे नमः
52. OM Sri Sai Suddasathva sthithaaya namaha ५२.ओम श्री साईं सुदात्सत्वं स्त्वथाय नमः
53. OM Sri Sai Gunaatheetha gunaathmanee namaha 53. ऊँ श्री साईं गुणातीतं गुणनाथाय नमः
54. OM Sri Sai Anantha kalyaana gunaaya namaha ५४.ओम श्री साईं अनंत कल्यान गुणाय नमः
55. OM Sri Sai Amitha parakramaaya namaha 55. ऊँ श्री साईं अमिता पराक्रमाय नमः
56. OM Sri Sai Jayinee namaha 56. ऊँ श्री साईं जयिने नमः
57. OM Sri Sai Durdhaarshaa kshobyaaya namaha 57. ऊँ श्री साईं दुर्धर्षा क्षोबाय नमः
58. OM Sri Sai Aparaajitaya namaha 58. ऊँ श्री साईं अपराजिताय नमः
59. OM Sri Sai Trilookeeshu avighaatha gatayee namaha 59. ऊँ श्री साईं त्रैलुकेषु अविग्रहं गतायै नमः
60. OM Sri Sai Ashakya rahitaaya namaha ६०.ओम श्री साईं आशाकाय नमः नमः
61. OM Sri Sai Sarva shakti murthayee namaha 61. ऊँ श्री साईं सर्व शक्तये नमः
62. OM Sri Sai Suroopa sundaraaya namaha 62. ओम श्री साईं सुरोपा सुन्दराय नमः
63. OM Sri Sai Suloochanaaya namaha 63. ऊँ श्री साईं सुलोचनाया नमः
64. OM Sri Sai Bahuroopa vishwamuurthayee namaha 64. ऊँ श्री साईं बहुरूपा विस्वामुहूर्तये नमः
65. OM Sri Sai Aroopaavyaktaaya namaha 65. ऊँ श्री साईं अरूप्यवक्ताय नमः
66. OM Sri Sai Aachintyaaya namaha 66. ऊँ श्री साईं आचिन्त्यै नमः
67. OM Sri Sai Sookshmaaya namaha 67. ऊँ श्री साईं सौक्षमाया नमः
68. OM Sri Sai Sarvaantharyaminee namaha 68. ऊँ श्री साईं सर्वतन्त्रामिने नमः
69. OM Sri Sai Manoovaaga theethaya namaha 69. ऊँ श्री साईं मनोव्यथा इष्ठाय नमः
70. OM Sri Sai Preemamoorthayee namaha 70. ऊँ श्री साईं प्रेममूर्तये नमः
71. OM Sri Sai Sulabha durlabhaaya namaha 71. ऊँ श्री साईं सुलभ दुर्बलभाया नमः
72. OM Sri Sai Asahaaya sahaayaaya namaha 72. ऊँ श्री साईं असहायायै नमः
73. OM Sri Sai Anaatha naatha deenabaandhavee namaha 73. ऊँ श्री साईं अनाथा नाथ दीनबांधवे नमः
74. OM Sri Sai Sarvabhaara bhrutee namaha 74. ऊँ श्री साईं सर्वभूताय नमः
75. OM Sri Sai Akarmaaneeka karma sukarminee namaha ५.ओम श्री साईं अकर्मानिक्का कर्म सुकर्मिन्यै नमः
76. OM Sri Sai Punyasravana keerthanaaya namaha 76. ऊँ श्री साईं पुण्यसरवाना कीर्तनयाय नमः
77. OM Sri Sai Theerthaaya namaha 77. ऊँ श्री साईं दैत्यै नमः
78. OM Sri Sai Vasudeevaaya namaha 78. ऊँ श्री साई वासुदेवाय नमः
79. OM Sri Sai Sataamgathayee namaha 79. ऊँ श्री साईं सर्वमगथाय नमः
80. OM Sri Sai Satyanaaraayanaaya namaha 80. ऊँ श्री साईं सत्यनारायणाय नमः
81. OM Sri Sai Lokanaathaaya namaha 81. ऊँ श्री साईं लोकनाथाय नमः
82. OM Sri Sai Paavananaaghaaya namaha 82. ऊँ श्री साईं पावनानाघाय नमः
83. OM Sri Sai Amruthamsavee namaha 83. ऊँ श्री साईं अमृतसुमवे नमः
84. OM Sri Sai Bhaaskara Prabhaaya namaha 84. ऊँ श्री साईं भास्कर प्रभाया नमः
85. OM Sri Sai Bramhacharya tapascharyaadi suvrathaaya namaha 85. ऊँ श्री साईं ब्रम्हाचार्य तपश्चरणादि सुव्रताय नमः
86. OM Sri Sai Satyadharma paraayanaaya namaha 86. ऊँ श्री साई सत्यधर्म पराणाय नमः
87. OM Sri Sai Siddheshvaraaya namaha 87. ऊँ श्री साईं सिद्धेश्वराय नमः
88. OM Sri Sai Siddha sankalpaaya namaha 88. ऊँ श्री साईं सिद्धकल्पनाय नमः
89.OM Sri Sai Yogeshwaraaya namaha 89.म श्री साईं योगेश्वराय नमः
90. OM Sri Sai Bhagwatee namaha 90. ऊँ श्री साईं भगवते नमः
91. OM Sri Sai Bhakta vatsalaaya namaha 91. ऊँ श्री साई भक्त वत्सलाय नमः
92. OM Sri Sai Sathpurushaaya namaha 92. ऊँ श्री साईं शतपुरुषाय नमः
93. OM Sri Sai Purushootthamaaya namaha 93. ऊँ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः
94. OM Sri Sai Satyatatva boodhakaaya namaha 94. ऊँ श्री साईं सत्यतत्वं बुद्धाय नमः
95. OM Sri Sai Kaamaadi shadyri dwamsinee namaha 95. ऊँ श्री साईं कामादि शादि द्वादशिने नमः
96. OM Sri Sai Abheedaanandaama bhava pradhaaya namaha 96. ऊँ श्री साईं अभेदानंदमा भव प्रदाय नमः
97. OM Sri Sai Samasarvamatha sammataaya namaha 97. ऊँ श्री साईं समरसत्वम सममाताय नमः
98. OM Sri Sai Sri Dakshinaa moorthiyee namaha 98. ऊँ श्री साईं श्री दक्षिणा मूरत्यै नमः
99. OM Sri Sai Sri Venkateesha ramanaaya namaha 99. ऊँ श्री साईं श्री वेंकटेशाय रामानाय नमः
100. OM Sri Sai Adbhuthaanantha charyaaya namaha 100. ऊँ श्री साईं अभिधाननाथाय चराय नमः
101. OM Sri Sai Prapannarthi haraaya namaha 101. ऊँ श्री साईं प्रपन्नार्थि हराय नमः
102. OM Sri Sai Samsaara sarva dukha kshayakaraaya namaha 102. ऊँ श्री साईं संसारं सर्व दुःखशकाराय नमः
103. OM Sri Sai Sarva vitsarvato mukhaaya namaha 103. ऊँ श्री साईं सर्व विपतो मुखाय नमः
104. OM Sri Sai Sarvaantharbhahi stitaaya namaha 104. ऊँ श्री साईं सर्वतन्त्रभिः स्थिताय नमः
105. OM Sri Sai Sarvamangala karaaya namaha 105. ऊँ श्री साईं सर्वमंगला कराय नमः
106. OM Sri Sai Sarvaabhiishta pradhaaya namaha 106. ऊँ श्री साईं सर्वभूताय प्रदाय नमः
107. OM Sri Sai Samaras sanmaarga sthaapanaaya namaha 107. ऊँ श्री साईं समरस संमर्गं चरणापनाय नमः
108. OM Sri Sai samartha sadguru Sri Sai nathaaya namaha 108. ऊँ श्री साईं समर्थ सद्गुरु श्री साईं नाथाय नमः
 

No comments:

Post a comment