Pradosh Vrat Dates 2020=प्रदोष व्रत तिथि 2020 - ॐ जय माता दी ॐ

Latest:

Translate

Search This Blog

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

Saturday, 25 April 2020

Pradosh Vrat Dates 2020=प्रदोष व्रत तिथि 2020Date
Festivals
Wednesday, 08 January
Pradosh Vrat (S)
Wednesday, 22 January
Pradosh Vrat (K)
Thursday, 06 February
Pradosh Vrat (S)
Thursday, 20 February
Pradosh Vrat (K)
Saturday, 07 March
Shani Pradosh Vrat (S)
Saturday, 21 March
Shani Pradosh Vrat (K)
Sunday, 05 April
Pradosh Vrat (S)
Monday, 20 April
Soma Pradosh Vrat (K)
Tuesday, 05 May
Bhauma Pradosh Vrat (S)
Tuesday, 19 May
Bhauma Pradosh Vrat (K)
Wednesday, 03 June
Pradosh Vrat (S)
Thursday, 18 June
Pradosh Vrat (K)
Thursday, 02 July
Pradosh Vrat (S)
Saturday, 18 July
Shani Pradosh Vrat (K)
Saturday, 01 August
Shani Pradosh Vrat (S)
Sunday, 16 August
Pradosh Vrat (K)
Sunday, 30 August
Pradosh Vrat (S)
Tuesday, 15 September
Bhauma Pradosh Vrat (K)
Tuesday, 29 September
Bhauma Pradosh Vrat (S)
Wednesday, 14 October
Pradosh Vrat (K)
Wednesday, 28 October
Pradosh Vrat (S)
Friday, 13 November
Pradosh Vrat (K)
Friday, 27 November
Pradosh Vrat (S)
Saturday, 12 December
Shani Pradosh Vrat (K)
Sunday, 27 December
Pradosh Vrat (S)


No comments:

Post a comment